Фильтр >
Размер на кредита:
1.0E+28 лв.
0 лв.
лв.
Срок на кредита:
1.0E+28 ден
0 ден
ден
Метод на получаване:
Сортиране по:

Споразумение

С настоящото Потребителско споразумение (наричано по-долу "споразумение") специализираният портал" България " определя правилата за използване на настоящия Сайт, публикуван на адрес
bg.worldsupp.com
Потребителят на специализирания портал, преди да започне да използва информацията, публикувана на специализирания портал, е длъжен лично да се запознае с всички условия на настоящото Споразумение.

Публикуването от страна на Потребителя на информация за себе си на този сайт означава пълно и безусловно съгласие на Потребителя с условията на настоящото Споразумение.

В случай на несъгласие на Потребителя с някое от условията на настоящото Споразумение, потребителят е длъжен да изтрие информацията, публикувана от самия потребител, и да напусне настоящия Сайт.

1. Потребител, приемайки това Споразумение:
    1.1 Потвърждава, че е запознат с всички условия на настоящото Споразумение.
    1.2 Гарантира, че е пълнолетен (който е навършил 18 години).
   1.3 Носи лична отговорност за съдържанието и надеждността на информацията, пълнотата на материалите, публикувани от самия него на този сайт, за безопасността и поверителността на данните, необходими за неговото разрешение на този сайт.
   1.4 Потвърждава, че се съгласява да предаде личните си данни и всички публикувани от него материали на компаниите, с които администрацията на Сайта е сключила съответните споразумения.
   1.5 Осъзнава, че настоящият Сайт съдържа материали, насочени само към пълнолетни потребители.
  1.6 Задължава се да използва този Сайт в съответствие с приложимото и приложимо в този случай законодателство.
    1.7 Се задължава да не публикуват обиди, клевети, забранени думи, порнографски или други неморални материали; материали, показващи или подтикват към насилие, терор или насилие; материали нарушител, обида на човешкото достойнство; а също и други материали, които не са съобразени със закона.
    1.8 Задължава се да не заблуждава другите потребители, нито да ги преследва или да не ги дразни.
    1.9 Се задължава да не използва този Сайт за реклама на други сайтове, за разпространение на рекламни материали или материали за незаконна пропаганда.
    1.10 Дава Администрацията на Сайта съгласие за обработка в ръчен и автоматичен режим на публикуваните реклами, входящи и изходящи съобщения, изпратени или получени с използването на този Сайт, с цел защита на потребителите от масови съобщения и спам.
    1.11 Задължава се да не публикува на този сайт идентични или сходни по смисъл реклами. При обработката на тези реклами е от Администрацията на Сайта, те могат да се ползват като спам, а Потребителя, распространяющему им, може да бъде отказан достъп до този Сайт без предизвестие.
  1.12 Задължава се да не се занимава с масово (повече от 10 Съобщения) Изпращане на идентични или подобни съобщения до други потребители. При обработката на такива съобщения от Администрацията на Сайта, те могат да се ползват като спам, а Потребителя, распространяющему им, може да бъде отказан достъп до този Сайт без предизвестие.
    1.13 Задължава се да не създава или използва повече от един акаунт на този сайт.
    1.14 На база на законите на Казахстан, потребителят на сайта се дарява предава Администрацията на Сайта си неизключително право (проста неисключительная лиценз) възпроизвежда, разпространява, превежда и променям, както и да докладват материали, добавени от потребителите на този Уебсайт, чрез информационно-далекосъобщителна мрежа (включително мрежа от Интернет»).
    1.15 Той осъзнава, че материалите, публикувани от него на този сайт, могат да бъдат достъпни за други потребители на мрежата "Интернет", за действията на които администрацията на Сайта не носи отговорност.

2. Администрацията на Сайта си запазва правото:
    2.1 Модифицирайте настоящия Сайт по свое усмотрение.
    2.2 Предоставяне на платени и безплатни услуги на потребителите (по-нататък - " Услуги»).
  2.3 Направете промени и допълнения на настоящото Споразумение едностранно. За изменение на настоящото Споразумение администрацията на Сайта информира потребителите на този сайт чрез публикуване на ново издание на потребителското споразумение на този сайт. Ново издание
  2.4 Потребителското споразумение влиза в сила от момента на публикуването му на този сайт.
    2.5 Променя едностранно разходите и видовете услуги, сроковете на валидност
   2.6 Потребителят има право да прекрати платената услуга. В този случай неизразходваните от потребителя парични средства ще му бъдат върнати по преценка на администрацията на Сайта. Прехвърляне на средства от един потребител на друг потребител на този сайт не е предвидено.
 2.7 Редактирането или изтриването на материали, публикувани от потребителя на този сайт, ако те не отговарят на условията на настоящото Споразумение, вредят на администрацията на Сайта, на други потребители на този сайт, на трети лица или на обществени интереси.
    2.8 Отказ за предоставяне на услуги на потребителите на този сайт в случай на нарушение от страна на потребителя на този сайт на условията на настоящото споразумение, както и на лицата, които плащат за Услуги за такива потребители на този сайт. В този случай сумата, платена за Услугите, не се възстановява.
    2.9 Отказване на достъп до този сайт на всеки потребител чрез ограничения на ip адреса, както и на имейл адреса, посочен в настройките на профила на Потребителя, без обяснение.
    2.10 Използване на информация за Потребителя, както и материали, публикувани от Потребителя в този Сайт, и които се намират в публичен достъп, по-специално с цел разработване на рекламни материали, публикуване на материали на сайтове на партньори на този Сайт и на други цели, които не са забранени от закона.
    2.11 Прехвърляне на правата, получени от Потребителя по настоящото Споразумение, на трети лица за целите на изпълнението на настоящото Споразумение без допълнително съгласие на Потребителя.

    3. Администрацията на Сайта не носи отговорност:
   3.1 За съдържанието, надеждността и точността на материалите, публикувани от всеки потребител на този сайт.
    3.2 За причиняване на вреди, щети, загуба на информация или за причиняване на други щети на лица, които са възникнали при използването на този сайт, включително използването на мобилни средства за комуникация и други телекомуникационни средства.
      3.3 За нарушаване от страна на потребителя на авторски и други права на трети лица чрез публикуване от Потребителя на този сайт на материали, несъответстващи на действащото законодателство (включително авторското право), добавени от потребителя към настоящия Сайт или предадени от него на настоящия Сайт по друг начин.