Фильтр >
Размер на кредита:
1.0E+28 лв.
0 лв.
лв.
Срок на кредита:
1.0E+28 ден
0 ден
ден
Метод на получаване:
Сортиране по:

Ще ви помогна да вземете заем, разглеждам заявления от кандидати с лоша ЦКР!


Размер на кредита или кредита:
не повече 4 50000 лв
Срок:
от 6 месеца до 2 години
Начини за получаване:
Без обезпечения
Град:
Болгария

Оказвам помощ при получаване на кредит на добросъвестни кредитополучатели, които са в трудна ситуация. Гарантирам прозрачни условия и правна подкрепа на сделката. Работя чрез Службата за сигурност, помагам да получа сумата от 30 000 лв., обслужвам всички региони на страната. За да кандидатствате, са необходими два документа. Удостоверение за доходи и официална заетост не се изискват. Моите колеги ще ви помогнат да получите одобрение за кандидатстване дори при висока кредитна тежест и просрочия. Срок на регистрация-до 7 години. Задължително условие-българско гражданство, платежоспособност. Чакам вашите предложения!
E-mail: bg@worldsupp.com
Имя: Георги
Посещение: 115
<
>
Онлайн заявление:
CAPTCHA