Фильтр >
Размер на кредита:
1.0E+28 лв.
0 лв.
лв.
Срок на кредита:
1.0E+28 ден
0 ден
ден
Метод на получаване:
Сортиране по:

Получаване на кредит без предплащане от банков служител


Размер на кредита или кредита:
от 5000 до 1 0000 лв
Срок:
шест месеца до 4 години
Начини за получаване:
Пари в брой или преводи
Град:
Болгария

Здравейте, предлагам ви помощ при получаване на заем за карта. Основни условия:
сума от 20 хиляди до 6 милиона лева;
срок на кредита до 15 години;
залог от 10,1 до 14,1%;
кредитополучателят трябва да има възраст от 18 до 70 години, официалната заетост не е задължителна.
Работя в цяла България. Вашият ЦКР няма значение: Допуска се наличието на просрочия, значителна кредитна тежест, престой в черни списъци. Можете да кандидатствате дистанционно. Тя ще бъде разгледана в рамките на 1-3 часа. Вие сте гарантирани, без измама и предплащане, получавате средства. Основният критерий за кредитополучателите е платежоспособността. Можете да се свържете с нас по телефон или електронна поща.
E-mail: bg@worldsupp.com
Имя: Георги
Посещение: 93
<
>
Онлайн заявление:
CAPTCHA