Фильтр >
Размер на кредита:
1.0E+28 лв.
0 лв.
лв.
Срок на кредита:
1.0E+28 ден
0 ден
ден
Метод на получаване:
Сортиране по:

Пари за всякакви нужди. Ще ви помогнем да получите банков заем. Заетостта не е задължителна!


Размер на кредита или кредита:
от 5000 до 13 0000 лв
Срок:
два месеца до 3 години
Начини за получаване:
Без предплащане
Град:
Болгария

Размер на кредита: от 5001 лв до 75000 лв;
Възраст на кредитополучателя: от 18 години до 68 години. За лица, по-възрастни от тази възраст е възможно да се даде заем при индивидуални условия по % - ной лихвен процент и условията на кредита.
Срок на кредита: от 1 година до 5 години;
Лихвен процент: от 13,8%
Задължителни условия: необходима е положителна ЦКР, максимум до 3 просрочия за не повече от 30 дни.
Допълнителна информация: ние ще помогнем при вземането на заем, без да се предоставят потвърждаващи документи за доходите (помощ 2-удостоверение за заетост и копие от трудовата книжка не е необходимо). Сътрудничим си с повечето банки на територията на България. Обадете се, изберете най-изгодната оферта за вас!
E-mail: bg@worldsupp.com
Имя: Георги
Посещение: 122
<
>
Онлайн заявление:
CAPTCHA