Фильтр >
Размер на кредита:
1.0E+28 лв.
0 лв.
лв.
Срок на кредита:
1.0E+28 ден
0 ден
ден
Метод на получаване:
Сортиране по:

Ние помагаме да се направи заем с всеки КИ. Брокерска компания с 10-годишен опит. Финансиране на всякакви нужди


Размер на кредита или кредита:
не повече 16 0000 лв
Срок:
от 4 месеца до 9 години
Начини за получаване:
На карта или в брой
Град:
Болгария

За да получите заем от банка с лошо ЦКР малко, които успяват. Микрофинансиращите организации ще откажат чрез един, а останалите ще предложат не най-изгодните заеми. Обръщайте се към нас. Специалистите в областта на потребителските кредити знаят как правилно да кандидатстват за Банката, за да получат одобрение в 96% от случаите. За да си сътрудничите с нас, трябва да сте навършили 65 години, да нямате криминално досие. Останалото е лошо КИ, просрочени плащания (затворени), липса на обезпечение и официална работа – не е проблем. Ще ви помогнем да получите малки заеми (от 30 хил. лв) и големи суми (до 5 млн.лв). Падежът варира от 1 година до 7 години, изборът засяга лихвения процент. Подробности-в кореспонденция или по телефона.
E-mail: bg@worldsupp.com
Имя: Георги
Посещение: 138
<
>
Онлайн заявление:
CAPTCHA