Фильтр >
Размер на кредита:
1.0E+28 лв.
0 лв.
лв.
Срок на кредита:
1.0E+28 ден
0 ден
ден
Метод на получаване:
Сортиране по:

Заем от частни ръце в спешен случай. Нотариален акт, без посредници!


Размер на кредита или кредита:
от 10000 до 7 0000 лв
Срок:
четири месеца до 1 година
Начини за получаване:
Пари В Брой, Карта
Град:
Болгария

Предлагам финансова помощ от частно лице за нужди от различен характер: лечение, почивка, ремонт, закупуване на движимо и недвижимо имущество и желания и нужди. Малки суми се предоставят без обезпечение, само въз основа на разписка. Сумата от 1 милион лева е само под гаранция. Всички условия се договарят индивидуално въз основа на предмета на обезпечението, доходите и размера на кредита.
Максимален размер на кредита - 28 млн. лв
Изплащане до 30 години максимум.
Ставката е 22% годишно за суми до 1 млн. и 18% годишно – над 1 млн. лв.
Възможни са варианти, всичко се обсъжда насаме.
E-mail: bg@worldsupp.com
Имя: Георги
Посещение: 140
<
>
Онлайн заявление:
CAPTCHA