Фильтр >
Размер на кредита:
1.0E+28 лв.
0 лв.
лв.
Срок на кредита:
1.0E+28 ден
0 ден
ден
Метод на получаване:
Сортиране по:

Ние помагаме за получаване на заем в брой. Гаранция за резултат


Размер на кредита или кредита:
от 8000 лв
Срок:
от 3 месеца до 6 години
Начини за получаване:
Без предплащане
Град:
Болгария

Добър ден. Ние предлагаме съдействие за получаване на заем за жителите на София с гаранция за одобрение. Без предплащане, работим изключително честно. Повече от десет години опит.
От вас се изисква само паспорт. Няма нужда от справки. Регистрацията може да бъде всеки. Важно е да присъства в София за получаване. Максималният размер на заема е 7 млн. лв. Срок на кредита-до десет години. Процентът започва от 8,5% и се определя индивидуално. Ние не изискваме регистрация на застраховка, придружаваме и консултираме на всеки етап от сключването на сделката. Изискванията за кредитополучателите са доста лоялни, но с отворени просрочия и значително развалена ЦКР ние не работим.
E-mail: bg@worldsupp.com
Имя: Георги
Посещение: 121
<
>
Онлайн заявление:
CAPTCHA