Фильтр >
Размер на кредита:
1.0E+28 лв.
0 лв.
лв.
Срок на кредита:
1.0E+28 ден
0 ден
ден
Метод на получаване:
Сортиране по:

Ще ви помогна да направите кредит в брой без обезпечение


Размер на кредита или кредита:
от 8000 лв
Срок:
от три месеца до 6 години
Начини за получаване:
Без обезпечения
Град:
Стара Загора

Посредник. Има връзки в банки и сред частни инвеститори. Ще оценя ситуацията ви и ще избера най-добрата оферта. Работя както с физически лица, така и с организации.
Общите условия се определят от исканата сума. Кредитите се отпускат от 5000 до 15 0000 лв.
Лихвеният процент варира 9 – 16%.
Максималният период е 20 години.
Офертата е валидна за лица от 18 до 65 години само с бяла кредитна история, без просрочия. Важно-наличието на официална заетост.
Ще ви помогна да попълните документите и ще ви консултирам по въпроси, които ви интересуват. Не е нужно да се обръщате към банката, ще подам всички заявления от разстояние. Вземам 1% за работа от одобрената сума.
E-mail: bg@worldsupp.com
Имя: Георги
Посещение: 113
<
>
Онлайн заявление:
CAPTCHA