Фильтр >
Размер на кредита:
1.0E+28 лв.
0 лв.
лв.
Срок на кредита:
1.0E+28 ден
0 ден
ден
Метод на получаване:
Сортиране по:

Можете да запазите добра ЦКР с моя помощ


Размер на кредита или кредита:
от 2000 до 4 0000 лв
Срок:
два месеца до 2 години
Начини за получаване:
Кредитни, дебитни карти, пари в брой
Град:
Болгария

Временните финансови проблеми често правят невъзможно извършването на необходимите плащания по договора за кредит с банката. Както знаете, просрочията и неизпълнението на задълженията ще развалят ЦКР, а в бъдеще не можете да разчитате на нов заем. Предлагам помощта си. Готов да даде пари в дълг за погасяване на банков заем или извършване на неотложни плащания. Парите могат да се дават в брой или да се прехвърлят в определена разплащателна сметка.
Условията са предвидени в договора за заем и включват:
сума - от 5000 до 30 000 лв;
срок на връщане-от 2 месеца до 3 години;
лихвен процент – 12,8%;
възраст на кредитополучателя-21-70 години.
При кратък период на възстановяване процентът се дава заедно с главницата, а при период повече от 1 година – месечно.
E-mail: bg@worldsupp.com
Имя: Георги
Посещение: 81
<
>
Онлайн заявление:
CAPTCHA