Фильтр >
Размер на кредита:
1.0E+28 лв.
0 лв.
лв.
Срок на кредита:
1.0E+28 ден
0 ден
ден
Метод на получаване:
Сортиране по:

Кредитирайте всички кредитополучатели от 18 години (дори и с лоша кредитна история)


Размер на кредита или кредита:
от 45 00 до 5 50000 лв
Срок:
два месеца до 4 години
Начини за получаване:
Кредитни банкови карти
Град:
Пловдив

За кредит е достатъчно да се направи заявление на нашия сайт. Не проверяваме кредитната история и не изискваме от вас да поръчате удостоверение за доходите на работното място. Заявлението за издаване на заем се разглежда в рамките на няколко минути. След това бъдещият кредитополучател получава одобрение и депозиране на пари в картата. Лимитът за кредитиране се определя индивидуално в зависимост от кредитоспособността на клиента и неговия статус в системата.
E-mail: bg@worldsupp.com
Имя: Георги
Посещение: 286
<
>
Онлайн заявление:
CAPTCHA


08.10.2020 20:36:19

Здравейте,

Казвам се Стефан Митков и имам нужда от финансова помощ, за да спася фирмата си и да покрия някои разходи възникнали поради извънредното положение.

Сумата, която ми е нужна е 120.000.
Периодът, за който да я върна да е 5 години.
Имам месечен доход от работна заплата от 1000 лв, а фирмата ми има декларирана печалба, през 2018 – 143 хил. лв. През 2019 15 хил. лв. с неразпределена печалба от миналата година 90 хил.лв.
В момента сме в процес на сключване на договори с чуждестранни фирми за консултантски услуги, но междувременно ще имам нужда от помощ.

Ако имате възможност да ми помогнете, ще очаквам вашия отговор.