Фильтр >
Размер на кредита:
1.0E+28 лв.
0 лв.
лв.
Срок на кредита:
1.0E+28 ден
0 ден
ден
Метод на получаване:
Сортиране по:

Кредит без пенсионни вноски в България-днешната реалност


Размер на кредита или кредита:
до 1 0000 лв
Срок:
3 месеца до 3 години
Начини за получаване:
Онлайн карта, пари в брой
Град:
Перник

Получаване на кредит в банкова институция без социални удръжки невъзможно!
Нашата финансова компания, за разлика от банките, действа по опростена процедура за получаване на заем.
Кредитите на микрофинансиращата компания се отпускат без пенсионни вноски и за доста големи суми-от 10000 до 5 0000 лв. Ето защо, ние се обръщаме към гражданите, които искат да направят голяма покупка на техника, автомобили, да отидат на почивка или да платят за обучението на детето.
Ние предлагаме благоприятни условия за кредитиране, минимални лихвени проценти и възможност за удължаване на договора.
E-mail: bg@worldsupp.com
Имя: Георги
Посещение: 91
<
>
Онлайн заявление:
CAPTCHA