Фильтр >
Размер на кредита:
1.0E+28 лв.
0 лв.
лв.
Срок на кредита:
1.0E+28 ден
0 ден
ден
Метод на получаване:
Сортиране по:

Пари под гаранция за транспорт. Издаване през деня


Размер на кредита или кредита:
от 10000 до 3 0000 лв
Срок:
1-5 години
Начини за получаване:
Пари в брой, в офиса, карти
Град:
Болгария

Нашата компания съдейства за получаване на потребителски кредит за гражданите на България. Работим в цялата страна, включително Варна. Приемаме сложни клиенти: с криминално досие, съдебно решение, възбрана и черен списък. От клиента трябва-липсата на активно наказателно дело. Изисква наличието на два документа за регистрация. Сключваме официален договор за предоставяне на финансови услуги. Индивидуален подход към всеки кредитополучател. Опит в сферата на повече от десет години. Възраст на клиента от 18 до 70 години. Суми от 25 000 до 30 000 лв. До 7 години. Възможно е предсрочно погасяване. Не налагаме гаранция за транспорт.
E-mail: bg@worldsupp.com
Имя: Георги
Посещение: 104
<
>
Онлайн заявление:
CAPTCHA