Фильтр >
Размер на кредита:
1.0E+28 лв.
0 лв.
лв.
Срок на кредита:
1.0E+28 ден
0 ден
ден
Метод на получаване:
Сортиране по:

Отчаяни в опитите си да получат финансиране от банките? Винаги има изход! Кредитни донорски услуги под разписка!


Размер на кредита или кредита:
от 45 00 до 9 0000 лв
Срок:
от четири месеца до 10 години
Начини за получаване:
Пари в брой, кредитна карта
Град:
Болгария

Работя в областта на кредитирането за повече от 6 години. Има добри връзки и голям опит. Организирам финансиране при изгоден процент, което ви позволява да спестите надплатени лихви. Скромното заплащане на услугите ми е само след приключване на сделката. Работя с хора с лоши ЦКР, но платежоспособни. Изисквам:
официална работа;
регистрация на територията на България;
паспорт;
възраст от 21 до 65 години.
Предлагам сума от 6500 до 40 000 лв. Услугата се издава под разписка, от вас се изисква извършване на плащания без просрочия. Възможно е да изплати заема предсрочно. Лихвеният процент е не повече от 10,5% годишно. Срокът на кредита е до 12 години. Възнаграждението ми, след като завърша кредита и получа парите от вас.
E-mail: bg@worldsupp.com
Имя: Георги
Посещение: 128
<
>
Онлайн заявление:
CAPTCHA