Фильтр >
Размер на кредита:
1.0E+28 лв.
0 лв.
лв.
Срок на кредита:
1.0E+28 ден
0 ден
ден
Метод на получаване:
Сортиране по:

Заеми за малкия бизнес! Изгоден процент. Сключваме договор. Няма клопки


Размер на кредита или кредита:
от 35 00 до 4 0000 лв
Срок:
от един месец до 9 години
Начини за получаване:
Карта Онлайн, пари в брой
Град:
Болгария

Размер на кредита: от 500 000 до 2 499 999 лв;
Възраст на кредитополучателя: за предприемачи от 18 години, за организации — най-малко 1 година от датата на учредяване на юридическо лице.
Срок на кредита: от 6 месеца до 1 година.
Лихвен процент: преференциални условия от 3,8% годишно!
Задължителни условия: задължително предоставяне на счетоводна документация или данъчна отчетност. Проверяваме вашата платежоспособност въз основа на фин. отчитане.
Допълнителна информация: работя с малък бизнес от 2008 г.насам. Знам финансовата кухня от и до. Ще ви помогна при оформянето на заем за поддържане на оборот или придобиване на дълготрайни активи. Свържете се, консултирайте се, предлагайте най-благоприятните условия за финансова помощ!
E-mail: bg@worldsupp.com
Имя: Георги
Посещение: 107
<
>
Онлайн заявление:
CAPTCHA