Фильтр >
Размер на кредита:
1.0E+28 лв.
0 лв.
лв.
Срок на кредита:
1.0E+28 ден
0 ден
ден
Метод на получаване:
Сортиране по:

Финансова помощ! Частни брокери. Без предплащане и справки 2удостоверение за заетост.


Размер на кредита или кредита:
от 2000 до 3 0000 лв
Срок:
от 6 месеца до 8 години
Начини за получаване:
Кредитни, дебитни карти, пари в брой
Град:
Болгария

Регистрация на кредит по паспорт и допълнителен документ чрез служител на банка София. Поради големия поток от заявления приемаме от 09: 00 до 20: 00 часа. Не отговаряме след 20: 00. Моля, опишете подробно ситуацията. Условия: възраст на клиента от 18 до 65 години, изисква паспорт и постоянна регистрация в България. Предимството ще бъде предоставянето на допълнителен документ. Разглеждаме индивидуално всеки кандидат. Необходимо е да се уточни подробно сумата, дали има просрочия, черни списъци и криминално досие. Изготвяме до 7 години за процент от 15% от общата сума. Не искаме предплащане. Обезпечение, стокови кредити не налагат.
E-mail: bg@worldsupp.com
Имя: Георги
Посещение: 101
<
>
Онлайн заявление:
CAPTCHA