Фильтр >
Размер на кредита:
1.0E+28 лв.
0 лв.
лв.
Срок на кредита:
1.0E+28 ден
0 ден
ден
Метод на получаване:
Сортиране по:

Ще стана кредитен донор. Ще взема за вас необходимата сума в банката под адекватен процент. Приемливи условия, легална сделка


Размер на кредита или кредита:
от 25 00 до 3 50000 лв
Срок:
от 4 месеца до 4 години
Начини за получаване:
Без предплащане
Град:
Болгария

Ще взема банков заем за вас. От вас не се изискват никакви документи, обезпечения и поръчители. Само паспорт с регистрация в България и възможност за връщане на заема навреме. Среда:
налична сума-до 5 млн. лв;
възраст от 25 до 55 години;
20% е моята комисионна.
Размерът на комисионната може да бъде по-нисък, Ако потвърдите доходите си, дайте допълнителни гаранции за връщане на средства, за да мога да компенсирам рисковете. Останалото е уговорено. Във всеки случай разглеждам ситуацията за причината за оптимално сътрудничество. В банката мога да изготвя кредит за 1 ден. Когато прехвърляте пари, сключваме договор с нотариална заверка. Според него плащате лихвата по кредита в срок и цялата сума на погасяване.
E-mail: bg@worldsupp.com
Имя: Георги
Посещение: 687
<
>
Онлайн заявление:
CAPTCHA