Фильтр >
Размер на кредита:
1.0E+28 лв.
0 лв.
лв.
Срок на кредита:
1.0E+28 ден
0 ден
ден
Метод на получаване:
Сортиране по:

Ние предоставяме финансова помощ на физ и юр на лица, които имат просрочия по предварително издадени заеми


Размер на кредита или кредита:
от 5000 до 8 0000 лв
Срок:
от три месеца до 8 години
Начини за получаване:
Карта Онлайн, пари в брой
Град:
Болгария

Размер на кредита: от 50 хил. лв до 50 млн.
Възраст на кредитополучателя: за граждани-над 18 години. За организации-повече от 1 година от дейността. (Внимание! Периоди от време, когато се предават нулеви декларации не се броят!)
Срок на кредита: от 1 месец до 10 години;
Лихвен процент: от 8, 5% без разходите за застраховка;
Задължителни условия: само за граждани на България, регистрация-всички региони на страната, с изключение на Република Варна.
Допълнителна информация: нашата организация помага на гражданите и целия бизнес повече от 7 години, като помага да се получат заеми в трудни времена. Ние сме една от малкото компании на пазара, които гарантират получаването на кредит при налично отворено просрочие по необслужван кредит. Ние имаме индивидуален подход към всеки клиент! Обадете се!
E-mail: bg@worldsupp.com
Имя: Георги
Посещение: 162
<
>
Онлайн заявление:
CAPTCHA