Фильтр >
Размер на кредита:
1.0E+28 лв.
0 лв.
лв.
Срок на кредита:
1.0E+28 ден
0 ден
ден
Метод на получаване:
Сортиране по:

Ще получите банков заем за вас при оптимален процент. Спешно издаване на заем с минимален пакет документи


Размер на кредита или кредита:
от 1000 до 11 0000 лв
Срок:
от 3 месеца до 9 години
Начини за получаване:
Пари в брой или онлайн на карта
Град:
Болгария

Имам многогодишни доверителни връзки с големи банки. Ще ти помогна да решиш финансов проблем като кредитен донор. Не брокер, не МФО. Ще получа необходимата сума, след което ще ви дам нотариална разписка. Това не премахва задълженията ви по кредита. Среда:
сума до 4 млн. лв;
срок на връщане-до 10 години (уговорено);
9,5% годишно-ниска лихва за сметка на доверието на Банката и добра КИ.
Ще получа Одобрение до час. Работя с клиенти, независимо от вида дейност, наличието на просрочия и възраст (в рамките на 20 – 70 години). Задължителна е постоянна регистрация, българско гражданство. Пишете ми на имейл адрес, посочете данни за комуникация. Лично ще обсъдим коя опция ви интересува и е най-изгодна.
E-mail: bg@worldsupp.com
Имя: Георги
Посещение: 140
<
>
Онлайн заявление:
CAPTCHA