Фильтр >
Размер на кредита:
1.0E+28 лв.
0 лв.
лв.
Срок на кредита:
1.0E+28 ден
0 ден
ден
Метод на получаване:
Сортиране по:

Кредит с текущи отворени просрочия без справки. Регистрация за 1 час. Спешно, ефективно, честно.


Размер на кредита или кредита:
не повече 6 0000 лв
Срок:
от един месец до 6 години
Начини за получаване:
пари в брой в офиса, карти
Град:
Хасково

Предлагаме помощ при решаването на трудни ситуации — просрочия по кредити, просрочия, огромни лихви. Ще вземем заем за погасяване на дълговете. Минимални залози. Без гаранция. Помощ от опитни адвокати без комисионна. Условия след разглеждане на заявлението. Одобрението в 95% от случаите е гарантирано. От кредитополучателя се изисква: * паспорт на български гражданин • * наличие на регистрация • * трудов стаж не по-малко от 6 месеца; * възраст — от 23 години. * Одобряваме суми от 3000 до 6 0000 лв. Процент (лихва годишно) от 11% до 29%. * Плащане месечно в същия размер. * Срок на плащане-от 68 до 5 години. В случай на забавяне предоставяме допълнителни 3 дни за погасяване.
E-mail: bg@worldsupp.com
Имя: Георги
Посещение: 121
<
>
Онлайн заявление:
CAPTCHA