Фильтр >
Размер на кредита:
1.0E+28 лв.
0 лв.
лв.
Срок на кредита:
1.0E+28 ден
0 ден
ден
Метод на получаване:
Сортиране по:

Получете бизнес кредит за всякакви цели! Нисък лихвен процент, заеми под гаранция и не само!


Размер на кредита или кредита:
от 15 00 до 6 0000 лв
Срок:
от 2 месеца до 5 години
Начини за получаване:
Без предплащане
Град:
Горна Оряховица

Ние ще ви помогнем да решите абсолютно всички проблеми, които могат да възникнат при правене на бизнес. Възможност за кандидатстване онлайн. Индивидуални условия. Максимално бързи срокове за разглеждане на заявленията.
срок на кредита до 36 месеца;
минимална ставка-11% годишно;
минимална сума-от 10000 лв;
липса на допълнителни комисионни;
възможност за получаване на кредит без обезпечение.
За кого е подходящ:
за индивидуални предприемачи и юридически лица, с приходи под 400 млн.лв. годишно.
С помощта на кредитни средства можете да осигурите устойчиво развитие на вашия бизнес! Изберете надеждни партньори!
E-mail: bg@worldsupp.com
Имя: Георги
Посещение: 89
<
>
Онлайн заявление:
CAPTCHA