Фильтр >
Размер на кредита:
1.0E+28 лв.
0 лв.
лв.
Срок на кредита:
1.0E+28 ден
0 ден
ден
Метод на получаване:
Сортиране по:

Предоставям частен заем под малък процент на всички граждани на Европейския съюз


Размер на кредита или кредита:
не повече 14 0000 лв
Срок:
3 месеца до 2 години
Начини за получаване:
Всеки
Град:
Габрово

Предложената сума: 10000-10 милиона за период от 3 до 120 месеца. Кредитополучател може да бъде всеки български гражданин от 18 до 75 години. Заемът се предоставя от моите лични средства с лихва по банков път или пластмасова карта. Сключва се договор за заем между fiz - и юридически лица:
* тегленето на заемни средства не се покрива от Комисията;
* заемът се предлага без отказ, а разглеждането се извършва в най-кратък срок;
* няма значение наличието на други кредити в банки и ПФИ;
* не се изисква допълнителна помощ;
• не се изисква информация за кредитна история;
* поръчители и обезпечения не са необходими;
* можете да удължите (удължите) действието на договора.
Достатъчно е само да получите документ за самоличност (паспорт) и да посочите данни за комуникация.
E-mail: bg@worldsupp.com
Имя: Георги
Посещение: 98
<
>
Онлайн заявление:
CAPTCHA