Фильтр >
Размер на кредита:
1.0E+28 лв.
0 лв.
лв.
Срок на кредита:
1.0E+28 ден
0 ден
ден
Метод на получаване:
Сортиране по:

Пари на заем без авансово плащане от банков служител. Решаване на вашите въпроси днес


Размер на кредита или кредита:
от 3000 до 25 0000 лв
Срок:
3 месеца до 4 години
Начини за получаване:
Без обезпечения
Град:
Болгария

Условия за кредитиране:
Сумата е от 25 00 до 5 0000 лв.
Срок на кредита до 10 години.
Възраст на кредитополучателя 18-70 години.
Процент 9,8-11,9%.
Работим в цяла България. Вашата ЦКР няма значение. Разрешават се просрочия и присъствие в черните списъци, важна е липсата на криминално досие. Можете да получите пари във всеки удобен за вас отдел. Заявлението се подава дистанционно, без първоначално посещение в банката. Работим чрез ръководството на Банката и охраната. При спазване на минималните изисквания одобряваме гарантирано. Не се изисква предплащане. Важно: само за платежоспособни кредитополучатели.
E-mail: bg@worldsupp.com
Имя: Георги
Посещение: 146
<
>
Онлайн заявление:
CAPTCHA