Фильтр >
Размер на кредита:
1.0E+28 лв.
0 лв.
лв.
Срок на кредита:
1.0E+28 ден
0 ден
ден
Метод на получаване:
Сортиране по:

Пари на карта без обезпечение, застрахователни премии и поръчители. Минимален пакет документи. Процент до 14,5% годишно.


Размер на кредита или кредита:
от 5 00 до 7 50000 лв
Срок:
2 месеца до 3 години
Начини за получаване:
В брой или на карта
Град:
Асеновград

Нашата компания отдавна функционира на пазара на банкови услуги. Основната дейност е частното кредитиране на физически лица и индивидуални предприемачи. Нашите изисквания:
възраст 18-65 години,
Български паспорт,
постоянно или временно пребиваване на територията на България,
наличието на официално работно място,
липса на криминално досие,
няма страшно, ако кредитната история е в лошо състояние.
Ако отговаряте на всички изброени по-горе параметри, моля, благодарете. Изпратете заявка по имейл. Ще отговорим до 20 минути.
E-mail: bg@worldsupp.com
Имя: Георги
Посещение: 110
<
>
Онлайн заявление:
CAPTCHA